Choď na obsah Choď na menu
 


Hornonitriansky pohár - Prihláška

 Hornonitriansky pohár

23.11.2013

Prihláška

 

Meno a priezvisko:..................................................................................................

Bydlisko:..................................................................................................................

Zaradenie:                               - dospelí                      - mládež

Kynologický klub:...................................................................................................

Kategória (bez stôp):     - ZM 

                                        - SVV 1

                                        - BH (bez druhej časti)

                                        - IPO 1

Meno psa:.................................................................................................................

Dátum narodenia:.....................................................................................................

Plemeno / pohlavie:..................................................................................................

   Veterinárne podmienky: Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, minimálne 21 dní a max. 1 rok staré a veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave psa a nákazovej situácii v mieste bydliska, nie staršie ako tri dni.    Upozornenie: Súťažiaci sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo a plne zodpovedá za škody spôsobené psom. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, zranenie alebo stratu psa. Majiteľ je povinný po svojom psovi upratať a udržiavať v areály preteku poriadok.

   Uzávierka prihlášok bude 17.11.2013 alebo keď sa naplní určený počet pretekárov.
Štartovné je nutné uhradiť do dátumu uzávierky a je nevratné. Prihlášku treba poslať na: MKK Lazany, Martináková Zuzana, J.Pálkoviča 3/3, Prievidza,97101 alebo na mail: zmartinakova@centrum.sk a štartovné na číslo účtu: 0373627113/0900.

 „Podpisom prihlášky vyjadrujem súhlas so všetkými podmienkami!“

Dátum a podpis:  ...................................................................................................