Choď na obsah Choď na menu
 


Pit Bull Dog Sport Day - Handlová / Propozície SK

PROPOZÍCIE PRETEKU

 

PIT BULL DOG SPORT DAY – HANDLOVÁ

 

Termín konania:           28.9.2013

Miesto konania:           Areál SOŠ Handlová, Slovensko

Program:                      Prezentácia: od 9.00 do 10.30 hod – váženie psov pri prezentácii.

                                       Predpokladaný začiatok preteku o 11.00 hod.

Kategórie:                    Psy a Sučky    

Víťazi kategórii:            Vyhodnotení a ocenení budú prví traja v každej disciplíne.

Absolútny víťaz:           Sa stáva pes a sučka, ktorý (á) sa najlepšie umiestni v športových                                                    disciplínach a to:

-    High jump – skok vysoký

-    Weight drag pull – šprint sane

-    Wall climbing – šplh po stene

-    Weight pull sprint – šprint trojkolka

Štartovné:                    5€ za každého súťažného psa, za každú súťažnú disciplínu, platí sa pri                                       prezentácii priamo na mieste preteku.

Všeobecné ustanovenia:

                                   Pravidlá High jump – skok vysoký

                                   Kategórie: - psy, sučky

-         handler si zvolí základnú výšku, minimálna základná výška 160 cm

-         po každom úspešnom pokuse handler psa určí ďalšiu výšku, ktorú so psom bude zdolávať

-         na každú výšku má pes 3 pokusy (1 + 2 opravné)

-         pes sa musí udržať 3 sekundy na návnade

-         handler sa psa nesmie dotknúť do uplynutia časového limitu 3 sekúnd od zachytenia návnady

-         pes nesmie spätne naskakovať na návnadu (bude hodnotené ako faul)

-         v prípade, že viacerí psy skončia na rovnakej výške, rozhoduje koľko pokusov na jej zdolanie pes potreboval, ak sa zhoduje aj počet pokusov, rozhoduje rozskok

 

                                   Pravidlá Weight drag pull – šprint sane

                                   Kategórie: - psy, sučky

-         dĺžka trate je 20 metrov

-         časový limit na jeden pokus je 60 sekúnd

-         ťahané bremeno sú sánky so závažím, ktoré predstavuje hmotnosť psa

-         pri pokuse je možné psa lákať na rôzne hračky či pešky, nie je dovolené lákanie psa na živé zviera, jedlo, výcvikový rukáv, bič

-         handler sa nesmie počas pokusu dotknúť psa a pes sa nesmie dotknúť návnady

-         v priestore medzi štartom a cieľom sa môže pohybovať len handler, pomocník zostáva pri pokuse v priestore štartu

-         opustenie dráhy psom počas pokusu sa považuje za faul

-         víťazom je pes, ktorý trať so závažím prebehne najrýchlejšie

 

                                   Pravidlá Wall climbing – šplh po stene

                                   Kategórie: - psy, sučky

-         handler si zvolí základnú výšku, minimálna základná výška 160 cm

-         po každom úspešnom pokuse handler psa určí ďalšiu výšku, ktorú so psom bude zdolávať

-         na každú výšku má pes 3 pokusy (1 + 2 opravné)

-         pes sa musí udržať 3 sekundy na návnade

-         v prípade, že sa psovi pri pokuse nepodarilo úspešne zachytiť na návnade, musí handler alebo jeho pomocník psa chytať, aby tlmil jeho pád na zem, ak tak neurobí, môže byť zo súťaže vylúčený

-         v prípade, že viacerí psy skončia na rovnakej výške, rozhoduje koľko pokusov na jej zdolanie pes potreboval, ak sa zhoduje aj počet pokusov, rozhoduje rozskok

 

                                   Pravidlá Weight pull sprint – šprint trojkolka

                                   Kategórie: - psy, sučky

-         dĺžka trate je 30 metrov

-         časový limit na jeden pokus je 60 sekúnd

-         ťahané bremeno je trojkolka so závažím, ktoré predstavuje 3 až 5 násobok hmotnosti psa

-         pri pokuse je možné psa lákať na rôzne hračky či pešky, nie je dovolené lákanie psa na živé zviera, jedlo, výcvikový rukáv, bič

-         handler sa nesmie počas pokusu dotknúť psa a pes sa nesmie dotknúť návnady

-         v priestore medzi štartom a cieľom sa môže pohybovať len handler, pomocník zostáva pri pokuse v priestore štartu

-         opustenie dráhy psom počas pokusu sa považuje za faul

-         víťazom je pes, ktorý trať so závažím prebehne najrýchlejšie

 

                                   Pravidlá Tug of War – lano preťahovanie

                                   Kategórie: - psy, sučky

-         súťažia dva psy/dve sučky približne rovnakej váhy v preťahovaní o lano

-         v preťahovaní vyhráva pes/sučka, ktorý/á nepustí lano ako prvý/á

 Ubytovanie:             internát v areály SOŠ Handlová

                                   poplatok: 5.50 € / noc (posteľ)

                                                   7 € / noc (posteľ) + pes na izbe

                                   Kapacita: 19 izieb po 3 postele 

                                   možnosť stanovania: 3 € / noc (osobu)

                                   Kontakt:   Ing. Peter Slaný / peter.slany@sosha.tsk.sk / 0918 536 474

Občerstvenie:               Zaistené v areály preteku.

Veterinárne podmienky:

                                   Pri prezentácii predložiť očkovací preukaz s platným očkovaním                                    a veterinárnym atestom, nie starším ako 3 dni alebo PET PASSPORT.

                                   Zahraniční účastníci musia mať PET PASSPORT.

Prihlášky:                  Priamo na mieste preteku.

Kontakt:                      Mestský kynologický klub Handlová

                                    predseda:         Ing. Rastislav Dobiš

                                                           Morovnianska cesta 18/15

                                                           972 51  Handlová, Slovensko

Tel. informácie: Ing. Rastislav Dobiš, 0902 066 336, www.mskkhandlova.estranky.sk