Choď na obsah Choď na menu
 


Weight Pull Day - Handlová / Prihláška

 Weight Pull Day – Handlová

Prihláška

(ťahanie záťaže psom)

 

Handlová 13.7.2013

 

 

 

Meno pretekára:        .................................................................................

 

Adresa:                       .................................................................................

 

Telefón, E-mail:         .................................................................................

 

Meno psa:                  

1.      .............................................................................

2.      .............................................................................

3.      .............................................................................

4.      .............................................................................

5.      .............................................................................

Profi Pull:               Áno                                    Nie 

 

Veterinárne podmienky: Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde, minimálne 21 dní a max. 1 rok staré a veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave psa a nákazovej situácii v mieste bydliska, nie staršie ako tri dni. Upozornenie: Súťažiaci a doprovod sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov. Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo a plne zodpovedá za škody spôsobené psom. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné ochorenie, úhyn alebo stratu psa. Majiteľ je povinný po svojom psovi upratať a udržiavať v areály preteku poriadok.

 

Uzávierka prihlášok 10.7.2013!

„Podpisom prihlášky vyjadrujem súhlas so všetkými podmienkami!“

 

 

Dátum a podpis:  ...................................................................................................